Med smart trädgårdsplanering och genomtänkt trädgårdsdesign blir din trädgård både lättskött, vacker & funktionell. Genom att anlita en professionell trädgårdsarkitekt får du en trädgård som är vacker året om och som uppfyller dina önskemål och passar platsens förutsättningar. 

Oavsett om du ska anlägga en ny trädgård eller rusta upp en befintlig behöver du en plan för att inte fastna i ogenomtänkta lösningar som kan bli dyra. Växter tar lång tid på sig så du tjänar både tid och pengar om det blir rätt från början och en väl designad trädgård höjer värdet på din fastighet.

Jag kan hjälpa dig med allt från rådgivning och enklare skisser till kompletta skalenliga trädgårdsritningar med växtlistor, materialval, planteringsplan, belysningsplan och skötselråd.

Storleken på trädgården eller projektet har ingen betydelse, det kan vara allt ifrån en ny rabatt till en fullständig nyanläggning av en hel trädgård.

Vill du ha hjälp med anläggning kan jag projektleda arbetet år dig eller alternativt ge dig kontakter till en bra anläggningsfirma.

Jag erbjuder även tjänster inom inredning och färgsättning av ditt hem.

Trädgård

Inredning

Trädgårdsritning

​Under ett hembesök diskuterar vi era önskemål för trädgården.

Jag fotograferar och antecknar och besöket tar 1-2 timmar. Innan första mötet beställer du en situationsplan över fastigheten med alla befintliga byggnader, gärna höjdsatt. Planen beställer du från din kommun i digitalt format. 

Efteråt arbetar jag fram ett ritningsförslag som ni får ta del av vid vårt nästa möte.  Ritningen görs digital i sketch-up och kan vid efterfrågan även göras i 3D. En trädgårdsritning kan innehålla nedan delar eller de som just du är intresserad av:

  • Illustrationsplan
  • Växt- och materiallistor
  • Skötselplan

Trädgårdskonsultation

Vi träffas i din trädgård och jag kan ge förslag på utformning av till exempel planteringar, uteplats och gångar och ge tips på växter och material. En rådgivning passar när du behöver nya idéer eller någon att bolla egna tankar med för att komma vidare.

  • Hembesök med trädgårdsrådgivning
  • Sammanställande dokument via epost

Inredningskonsultation

Hjälp med färgsättning av stora och små projekt samt förslag på passande inredning.

  • Hembesök

Sammanställande dokument med t.ex färgsättningsförslag samt inköpslistor via epost

Kostnad: 500kr/h ex moms

Ritningsexempel